Zgodovina

family

Decembra 2008 je pred očmi Anamarije in Andreja, sedanjih lastnikov kmetije Antonič, oslička Susi, ki so jo komaj vzeli za svojo, skotila majhnega oslička Bertota..

To je bil začetek velike navezanosti na te živali. Anamarija in Andrej sta želela izboljšati kakovost življenja posvojenih osličkov Susi, Tine, Bertota in Lune, zato sta z Združenjem Asini si Nasce (Kot osel se rodiš) sledila več tečajem, namenjenim skrbi, poznavanju in primernemu ravnanju z oslički.

Družina Antonič je močno povezana s tradicijo ovčereje na Krasu. Ded po očetu je med obema svetovnima vojnama posedoval čredo več kot tisoč ovc. Po zadnji vojni je moral zaradi težav s pašo in državno mejo (med Italijo in tedanjo Jugoslavijo) opustiti ovčerejo.

Petdeset let kasneje se ta tradicija obnavlja. Najprej to naredi dedov sin Pepi, danes pa nadaljujeta z dejavnostjo žena Sonja in zet Andrej. In ovčja čreda, čeprav manj številna, se spet pase po cerovskih pašnikih.

Leta 2010 dozori zamisel, da bi na kmetiji ustvarili poletni center. To nam je lepo uspelo in kasneje je bilo poskrbljeno za številne dejavnosti skozi vse leto.

Združenje, ki je nastalo za vodenje vseh igralnih in vzgojnih dejavnosti na kmetiji, se je odločilo, da si nadene ime prav po njem, oslu Bertotu.

Od 2. julija 2015 je “Asino Berto/Osel Berto” postala Didaktična kmetija (priznala jo je ERSA, deželna ustanova za kmetijstvo), zato da bi si zamišljala in uresničevala dejavnosti za zaščito živali in teritorija z igralno vzgojnimi pobudami, da bi lahko otroci rasli v zdravem in spodbudnem okolju, ki je drugačno od mestnega načina življenja.